Algen

Zweefalg

Zweefalg wordt ook wel groen water of waterbloei genoemd. In het aquarium kan dit het gevolg zijn van een ééncellige alg die het water een groene of groen-gele schijn geeft. Deze algsoort mag niet verward worden met de witte waas die ontstaat door een plotse bacteriële groei.

Wat zijn de oorzaken van groen water en zweefalg?

Hieronder de meest voorkomende:

- Een ammoniumpiek ligt meestal ten grondslag aan de oorzaak van groen water, bijvoorbeeld een dode vis     of het omwoelen van het substraat;
- Een  slecht evenwicht van voedingsstoffen in het aquarium;
- Onvoldoende CO2;
- Teveel licht.

Er wordt wel eens gezegd dat direct zonlicht de oorzaak is van deze alg en dit klopt. Een te sterke en langdurige belichting zorgt bijna altijd voor algproblemen. Teveel licht leidt echter niet specifiek tot enkel deze alg, maar kan ook andere alg tot gevolg hebben.

Hoe groen water in het aquarium te bestrijden

Breng je voedingsstoffen eerst in evenwicht en vermijd direct zonlicht of te sterk kunstlicht gedurende een te lange periode. Wanneer dat het probleem niet oplost, kan een stevige waterverversing (eventueel vooraf gegaan door een verduistering van 3 dagen) helpen. Bij blijvende problemen kun je overwegen een UV-filter of diatomenfilter te installeren.

 

 

 

 

Bron: http://www.aquascaping-blog.com
Adverteerders & Sponsoren