Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)


Wie is de NBAT?

NBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra. De NBAT treedt op als de behartiger van de belangen van de houders van alle koudbloedigen in Nederlandse aquaria, terraria en paludaria. Koudbloedigen zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren en dies meer. Verspreid over Nederland zijn er ruim 110 verenigingen bij de NBAT aangesloten.  

Wat doet de NBAT?

In vivariumhoudend Nederland is het achtmaal per jaar verschijnende full colour magazine 'het Aquarium' een niet meer weg te denken informatiebron. De NBAT neemt ook het initiatief tot de jaarlijks te houden landelijke huiskeuring. Door de NBAT opgeleide keurmeesters geven een oordeel over de deelnememde aquaria, paludaria, terraria en vijvers. Aspecten die worden beoordeeld zijn onder andere:

- is het welzijn van de dieren al dan niet in het geding?
- passen  vissen, andere dieren en planten bij elkaar?
- staan het aantal gehouden dieren in goede verhouding tot de huisvesting?
- hoe is het gesteld met de waterkwaliteit?
- is het electrische gedeelte dusdanig geïnstalleerd dat veiligheid kan worden gegarandeerd?
- is het gekeurde netjes onderhouden, zowel het binnenste als het buitenste deel?

Kortom, er wordt nauwlettend bekeken en beoordeeld hoe de deelnemers hun hobby bedrijven. Indien nodig worden tips en adviezen gegeven hoe zaken kunnen worden verbeterd. Tijdens de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag worden de resultaten van de Landelijke Huiskeuring gepresenteerd aan de hand van flitsende diavoorstellingen. De deelnemers en de behaalde resultaten worden ook gepresenteerd in het bondsblad 'Het Aquarium'. Eenmaal per jaar houdt de NBAT ook de Aqua Terra Markt. Diverse vivariumliefhebbers verkopen dan hun kweekresultaten voor schappelijke prijzen. Ondernemers en handelaren geven hier een beeld van de nieuwste (technische) ontwikkelingen. En alle facetten van onze prachtige hobby worden belicht.
 
Ook is er de NBAT-lidmaatschapskaart. Deze biedt de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel bij de aanschaf van alles wat met de vivariumhobby te maken heeft.
Dit zijn in het kort enige van de vele NBAT-activiteiten.

Wat wil de NBAT?

Zoals iedere organisatie wil ook de NBAT graag meer leden. We staan dan nog sterker om onze gemeenschappelijke belangen nog beter te behartigen. Als u uw vivaristische hobby optimaal wilt beoefenen, doe dan wat duizenden voor u al deden. Geeft u op als lid bij aquariumvereniging Minor in Klazienaveen.
Adverteerders & Sponsoren