Techniek

Zuurstof

Zuurstof in een aquarium is belangrijk. In principe bevat elk aquarium voldoende zuurstof zonder dat er kunstmatige hulpmiddelen nodig zijn.

De mechanismen die in de handel verkrijgbaar zijn hebben niet als doel een zuurstoftekort op te vangen. Toch is het nuttig om het gebruik van twee veel verkochte hulpmiddelen toe te lichten:

Luchtpomp

Laat luchtbelletjes door het water gaan. Dit zorgt voor extra zuurstoftoevoer en beweging van het water. Het is aan te raden dit enkel in bakken zonder planten te gebruiken, omdat het de co2 uit het waterdrijft, en dat is een belangrijke voedingsstof voor planten. Het is wel handig om steeds een luchtpomp in de buurt te houden, zodat je het snel kan installeren mocht er ooit een zuurstoftekort ontstaan.

Zuurstofsteentjes

Is de groep zuurstof-elementen, gaande van ronde, vierkante of langwerpige voorwerpen, verbonden aan een kunststof slangetje, die door middel van een elektrisch pompje lucht door het slangetje naar het steentje perst om een "gordijn" van luchtbelletjes in het aquarium te zien opstijgen. De zuurstofgenererende functie van deze luchtbelletjes is erg gering. Het belangrijkste voordeel voor het gebruik ervan is de watercirculatie, die ze als gevolg hebben.

Het is de watercirculatie, met name de oppervlaktecirculatie, die belangrijk is voor de opname van zuurstof in het water. Omdat er veel geschikter methodes zijn om een goede oppervlaktecirculatie te genereren (met name door een gerichte verdeling van de uitstroom van de filterpomp, al dan niet in combinatie met circulatiepompen die vooral in zee-aquaria essentieel zijn), zijn de zuurstofelementjes in het hedendaagse aquarium uiterst zeldzaam.

Oxydator

Dit is een toestel dat door toevoeging van een chemisch product zuurstof in het aquarium genereert. Hoewel er van zuurstoftekort zelden of nooit sprake is in een normaal aquarium, heeft de toevoeging van zuurstof wel degelijk een gunstig resultaat op de plantengroei in zoetwateraquaria. Liefhebbers van de zogeheten "hollandse aquaria" (een generieke term voor zoetwateraquaria die dicht beplant zijn en doorgaans bijzonder mooi ingericht zijn) gebruiken al eens een oxydator als hulpmiddel. Het gebruik ervan is eerder zeldzaam. Daartegenover is de toevoeging van kooldioxide (CO2) ter bevordering van de plantengroei de meest gebruikte, en dus de meest gangbare methode van "natuurlijke bemesting", van zoetwater-plantbakken én van zeewater-rifaquaria.

Circulatiepompen

Zeewater-aquaria hebben een veel grotere behoefte aan zuurstof dan zoetwaterbakken. Daarom is het gangbaar meerdere zeer krachtige circulatiepompen te voorzien. Deze circulatiepompen zorgen niet alleen voor de eerder genoemde oppervlaktecirculatie (en dus zuurstofopname aan het wateroppervlak), maar de stroming die ze genereren is levensnoodzakelijk voor het houden van de meeste koraalsoorten. Naast stroming hebben koralen vooral (krachtig) licht nodig om in symbiose te kunnen (over)leven in een aquarium.
Adverteerders & Sponsoren