Agenda plus actuele nieuwtjes van AV Minor

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2018

Onze eerste contactavond van 2018 staat, zoals gebruikelijk bij het ingaan van een nieuw jaar, in het teken van het brengen van de nieuwjaarsgroet en het gezamenlijk drinken van de nieuwjaarsborrel. De bijeenkomst op 9 januari in ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in Klazienaveen begint om 19.45 uur. Ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging, maar wel interesse hebben in onze hobby, zijn welkom. Een kopje koffie/thee en één andere consumptie worden door de vereniging gratis verstrekt.


Uitslagavond huiskeuring Minor op 12 december
 
De contactavond in december van aquariumvereniging Minor staat in het teken van de uitslag van de verenigingshuiskeuring. Op 4 november keurde Henk Veenstra uit Nijverdal zes aquaria van Minor-leden. De bondskeurmeester van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) maakt op 12 december bekend wie hij tot verenigingskampioen gaat kronen. Dit doet hij aan de hand van foto’s die hij tijdens het huisbezoek aan de deelnemende aquaria heeft gemaakt. Drie categorieën komen aan bod: Gezelschapsaquarium, Biotoopaquarium en Paludarium. Uiteraard moet Veenstra de bekendmaking van de ereplaatsen bewaren tot 12 december. Maar hij wilde wel al kwijt dat het niveau van de aquaria van Minor-leden op een hoog peil staat. Voor de vereniging zelf is de bekendmaking van de winnaars van de huiskeuring telkenjare een hoogtepunt. ‘Daar wordt door een belangrijk deel van onze leden naar toegeleefd’, zegt voorzitter Johnny Norda. De uitslagavond van de Huiskeuring 2017 van Minor mag ook door niet-leden van de vereniging worden bezocht. De bijeenkomst op 12 december in het clubgebouw van Minor begint om 19.45 uur. Het clubgebouw is gevestigd aan de Kreeft 28 in Klazienaveen. De toegang is vrij. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met secretaris Marinus de Jonge. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0653816070. Onze vereniging is ook actief op facebook.Lezing Jan Bastmeijer over aquariumplanten op 14 november

KLAZIENAVEEN – Jan Bastmeijer uit Emmen deelt zijn kennis van aquariumplanten graag met anderen. Dit doet hij onder andere dinsdagavond 14 november tijdens de contactavond van aquariumvereniging Minor. Jan Bastmeijer beschikt over heel veel kennis waar het ‘het groen en rood’ in het aquarium betreft. Specialistische kennis bezit hij van de cryptocorine soorten. Iedereen die het houden en onderhouden van een aquarium als hobby heeft is welkom. De entree in het clubgebouw van aquariumvereniging Minor aan de Kreeft 28 in Klazienaveen is vrij. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Onze vereniging is nadrukkelijk in beweging. In het achterliggende anderhalve jaar steeg hel ledenaantal van 29 naar 40 leden. Ooit telde de vereniging 120 leden. ‘Dat wij dat aantal ooit weer zullen gaan halen, zal utopisch zijn’, zegt voorzitter Johnny Norda. ‘Maar het bestuur heeft zich de grens gesteld om in 2018 te groeien naar 50 leden. Tal van onze leden beschikken over specifieke kennis met betrekking tot het houden en onderhouden van een aquarium. Die kennis dragen zij graag over aan nieuwe leden.’  Voor meer informatie over de lezing van Jan Bastmeijer en het lidmaatschap van aquariumvereniging Minor kan telefonisch contact worden opgenomen met de secretaris. Hij is te bereiken op 0653816070.

Klaverjassen op maandagavond

Sinds 2 oktober wordt er op maandagavond weer geklaverjast in ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in Klazienaveen. Ook zin om mee te spelen? Dat kan. Meld je dan om 19.15 uur in ons clubgebouw en laat je inschrijven door onze kaartcoördinator. Er wordt gespeeld om enveloppen met inhoud. Het inleggeld bedraagt € 3,00. 

Agenda

* 14 November 2017 - Lezing Jan Bastmeijer uit Emmen over kweken cryptocoryne-soorten

* 12 December 2017 – Contactavond - Uitslag Huiskeuring

* 09 Januari 2018 – Contactavond - Nieuwjaarsborrel

* 13 Februari 2018 – Contactavond - Jaarvergadering
Adverteerders & Sponsoren